13 lipca 2022

Nabożeństwo fatimskie

13 lipca 2022

13 lipca br. przeżywaliśmy kolejne nabożeństwo fatimskie. O godz. 17.00 odśpiewaliśmy Akatyst ku czci Bogurodzicy pod przewodnictwem naszej liturgicznej scholii. Następnie o godz. 18.00 rozpoczęła się uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. kanonika dra Krzysztofa Kinowskiego, Rektora Gdańskiego Seminarium Duchownego, który wraz z nowo wyświęconymi diakonami i innymi alumnami modlił się w archidiecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. 

Główny celebrans w homilii, odnosząc się do lektur mszalnych, zwrócił uwagę na aktualność Bożego słowa oraz treść objawienia fatimskiego z lipca 1917 roku. Ksiądz Rektor, dokonując kontekstualizacji słów Proroka Izajasza z pierwszego czytania (por. Iz 10, 5-7.13-16), przypomniał, że nie tylko w historii, ale również i dziś grożą nam buta, pycha i lekceważenie Boga i drugiego człowieka jak zrobił to Król Asyrii. Izajasz, używając różnych metafor ukazał Króla, który po podbiciu wielu ziem i ludów (prawie cały Bliski Wschód od Zatoki Perskiej, aż po Egipt w tym też tereny Palestyny, Judy i Izraela) chełpił się tym i wywyższał. Kapłan podkreślił, „że władza zdobyta przemocą nie może się osta攄że człowiek swoimi ludzkimi siłami, nawet jeżeli zdobędzie wiele, to przyjdzie ten moment, kiedy to wszystko stanie się pyłem i prochem. Bo prawdziwym Panem historii, także tej ludzkiej, także tej w wymiarze politycznym – jest Pan Bóg!”. Dlatego, gdy w trzecim objawianiu fatimskim z lipca 1917 roku Maryja mówiła o potrzebie modlitwy i nawrócenia Rosji, to dziś to wezwanie na nowo brzmi w kontekście działań wojennych prowadzonych przez Rosję wobec Ukrainy. „Czy dziś ludzka buta i wywyższanie się zatriumfują?” – pytał duchowny. „Nie” – odpowiedział, „Tylko Bóg! Bo On jest prawdziwym Panem historii”. Dalej celebrans zachęcił do wiary w to, „że nie ma w życiu takiej sytuacji, w której by nie zwyciężył Bóg”, jeśli tylko pragnie tego człowiek. Drogą do tego typu postawy jest pokora i zaufanie jakie miała Maryja, o czym przypomniała odczytana Ewangelia (por. Mt 11, 25-27), w której Jezus za wzór podał prostotę i szczerość ludzkiego serca (ewangelicznych prostaczków). Na zakończenie homilii Ksiądz Rektor zachęcił do nawracania się i zadośćuczynienia za grzechy, o co również prosiła Maryja w lipcowym objawieniu, ukazując Pastuszkom wizję piekła. 

Po Mszy świętej zgromadzeni na liturgii wyruszyli w procesji za figurą Matki Bożej Fatimskiej, rozważając tajemnice chwalebne różańca świętego. Nabożeństwo zakończyło się ponowieniem Aktu zawierzenia Maryi oraz apelem maryjnym.

Ks. Ireneusz

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
176 0.079125881195068