17 lutego 2018

Posługa lektoratu

W sobotę, 17 lutego, 12 kleryków trzeciego roku Gdańskiego Seminarium Duchownego podczas Mszy św. w naszym kościele, przyjęło posługę lektoratu. Najświętszą Ofiarę sprawował ks. bp Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej. W homilii  kaznodzieja przypomniał obowiązki wynikające z przyjęcia lektoratu. Zachęcał alumnów do częstego sięgania po Pismo Święte, którego poznawanie jest niezbędne w formacji przygotowującej do kapłaństwa. Na koniec Mszy św. duktor III roku podziękował w imieniu współbraci za ks. biskupowi oraz przełożonym za dopuszczenie do tego zaszczytu. Posługa lektoratu jest pierwszym oficjalnym stopniem udzielanym klerykom w formacji seminaryjnej. Lektor czyta czytania przed Ewangelią w trakcie Mszy św., a także pomaga prezbiterom w wychowywaniu w wierze. W Polsce ustanowieni lektorzy mają możliwość błogosławienia pokarmów przed Wielkanocą a także pól oraz maszyn rolniczych. Podczas tej uroczystej liturgii posługę lektoratu otrzymał kleryk z naszej parafii Marcin Nowak. Wszystkim klerykom GSD życzymy pogłębiania swojej relacji z Jezusem, z której wypływać będzie moc głoszenia Słowa Bożego. 

na podstawie art gsd 

Znaczenie posług lektora i akolity 

4. Eucharystia, którą Kościół celebruje, „składa się jakby z dwóch części, mianowicie z Liturgii słowa i z Liturgii eucharystycznej, które tak ściśle łączą się ze sobą, że stanowią jeden akt kultu. Albowiem we Mszy świętej zostaje zastawiony zarówno stół słowa jak i Chrystusowego Ciała, z którego wierni czerpią naukę i pokarm” 7. Z tej nauki o Eucharystii rodzi się także praktyka wyróżniania dwóch posług przeznaczonych dla świeckich mężczyzn: lektora, który posługuje przy stole słowa i akolity, który posługuje przy stole chleba. 

5. Lektor i akolita spełniają własną posługę w celebracji liturgicznej a zwłaszcza w Eucharystii. Jednak w zakres ich zadań wchodzą także czynności związane z przygotowaniem miejsca i rzeczy potrzebnych do liturgii oraz przygotowanie wiernych do dobrego uczestnictwa i spełniania właściwych dla nich i powierzonych im czasowo funkcji liturgicznych. Spełnianie przez lektorów i akolitów własnych posług w liturgii ma kształtować ich specyficzną duchowość skoncentrowaną wokół słowa Bożego i Eucharystycznej Ofiary . 

 6. W liturgii ich funkcje są następujące: 

a. „Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami” 8. Może on także „kierować uczestnictwem wiernych” 9, podając potrzebne wyjaśnienia i zachęty lub przygotowując komentarze do odczytania przez innych usługujących. 

b. Akolita natomiast „usługuje przy ołtarzu oraz pomaga kapłanowi i diakonowi. Przede wszystkim ma przygotowywać ołtarz i naczynia liturgiczne oraz w razie potrzeby rozdawać wiernym Eucharystię, której jest szafarzem nadzwyczajnym” 10. W przypadkach szczególnych może także wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji bez udzielania błogosławieństwa 11.  

 c. Gdy nie ma kapłana lub diakona, lektor i akolita może prowadzić Wigilię przy zmarłym i przy pogrzebie stacje w domu zmarłego i na cmentarzu 12. 

7. Natomiast poza liturgią: 

a. Lektor przygotowuje wiernych do godnego przyjęcia sakramentów. Może – jeżeli zajdzie taka potrzeba – przygotowywać innych wiernych do czytania Pisma świętego podczas czynności liturgicznych, czasowo do tej funkcji wyznaczonych. Aby owocniej i doskonalej mógł wypełniać te funkcje, powinien ustawicznie rozważać Pismo święte 13. 

 b. „Akolita, przeznaczony w sposób szczególny do służby ołtarza, powinien się zapoznać z tym wszystkim co jest związane z publicznym kultem Bożym, starać się wniknąć w wewnętrzne i duchowe jego znaczenie tak, by cały ofiarowywał się codziennie Bogu i był dla wszystkich obecnych w świątyni przykładem powagi i szacunku, otaczając szczerą miłością mistyczne Ciało Chrystusa czyli lud Boży, zwłaszcza zaś słabych i chorych” 14. „Jemu też przypada troska o przygotowanie tych, którzy posługują przy ołtarzu” 15. 

 c. Lektor i akolita może pomagać w przygotowaniu nabożeństw oraz przewodniczyć niektórym z nich (np. Różaniec, Droga Krzyżowa). 

 Instrukcja KEP

 

Ks. Adam

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
182 0.51894307136536