Sakrament Bierzmowania

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się po Świętach Wielkanocnych.

Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 889 § 1 stwierdza, że: „zdatnym do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest każdy i tyl­ko ten, kto został ochrzczony, a nie był bierzmowany”, a w kano­nie 891 wyjaśnia: „sakrament bierzmowania wierni powinni przyjmować w pobliżu wieku rozeznania, chyba, że Konferencja Episkopatu określiła inny wiek albo istnieje niebezpieczeństwo śmierci lub, zdaniem szafarza, co innego doradza poważna przy­czyna”.

Sakramentu bierzmowania należy zasadniczo udzielać młodzieży gimnazjalnej w wieku 15-16 lat, czyli uczęszczającej do trzeciej klasy, a w wyjątkowych sytuacjach do klasy drugiej. W tym bowiem wieku młodzież wchodzi w okres dojrzewania, zaczyna myśleć o swojej przyszłości, poznaje coraz dokładniej problemy życia i wyznanie wiary, dlatego może bardziej świado­mie podjąć zadania związane z przyjęciem sakramentu bierzmo­wania, lepiej zrozumieć znaczenie darów Ducha Świętego dla kształtowania swojej osobowości oraz skuteczniej podjąć obo­wiązek składania świadectwa wiary.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania prowadzi każda pa­rafia dla młodzieży swojej parafii przez uczestnictwo w Mszach Świętych, nabożeństwach oraz w katechezach sakramentalnych, rekolekcjach i dniach skupienia.

Przed terminem bierzmowania w kościele parafialnym od­prawia się nowennę do Ducha Świętego. Kandydaci do bierzmowa­nia winni uczestniczyć w tej nowennie, aby za przykładem Apo­stołów modlili się o godne przyjęcie daru Ducha Świętego oraz przysposobili się do tego przez ofiary, wyrzeczenia i uczynki mi­łości. Do udziału w nowennie należy zachęcić wszystkich para­fian, a nade wszystko świadków i rodziny kandydatów do bierzmowania.

W naszej parafii sakrament bierzmowania odbył sie 22 marca 2018 r. Po Świętach Zmartwychwstania Pańskiego rozpocznie się przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania w 2019 r. 

Młodzież do sakramentu bierzmowania przygotowuje ks. mgr Andrzej Lojtek.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
168 0.070556879043579