Rycerze Kolumba

W Parafii Matki Bożej Fatimskiej na Gdańskiej Żabiance działa katolicka organizacja Rycerze Kolumba.

 

Początki.
14 stycznia 2021 roku o godz. o 19.00 mialo miejsce spotkanie informacyjne o tworzącej się grupie Rycerzy Kolumba w Parafia Matki Bożej Fatimskiej na Gdańskiej Żabiance.
Rycerze Kolumba to wspólnota mężczyzn, którzy pragną przeżywać życie wiary kierując się zasadami miłosierdzia, jedności, braterstwa i patriotyzmu.
Rycerze Kolumba wspierają kapłanów, biskupów i Ojca Świętego w ich działaniach, troszczą się o potrzebujących, występują w obronie życia, wspierają rodziny, modlą się razem oraz formują siebie i swoje rodziny.
Rycerze Kolumba liczą ponad 2 mln. członków. Działają na całym świecie, a najbardziej widoczni są w działaniach we własnej parafii.

 

Po spotkaniu informacyjnym 14 stycznia 2021 roku chęć wstąpienia do grupy Rycerzy Kolumba w Parafii zadeklarowało 12 mężczyzn. Dwunastu Rycerzy Kolumba jak Dwunastu Apostołów Jezusa. Symbloczne...
Działaniami organizacji kieruje Rada Rycerzy Kolumba. Do utworzenia Rady Rycerzy Kolumba jest wymagany minimalny limit 20 członków. W tym momencie brakowało więc jeszcze 8 mężczyzn do utworzenia Rady.

6 grudnia 2022 grudnia miało miejsce spotkanie Rycerzy Kolumba, w którym uczestniczył sekretarz stanowy Jacek Pisz.
Ponieważ ilość członków osiągnęła wymagany minimalny limit (20) w tym dniu powstała Rada nr 17857 przy Parafii.

Sklad Rady.

Rada składa się z funkcjonariuszy oraz członków.
Funkcjonariuszami Rady:
Funkcjonariusze Rady
1. Wielki Rycerz
2. Zastępca Wielkiego Rycerza
3. Kapelan  
4. Kanclerz
5. Kronikarz
6. Sekretarz ds. Finansów
7. Skarbnik
8. Kustosz
9. Lektor
10. Radca
11. Rada Powierników
12. Strażnicy Wnętrz i Bram
Wielkim Rycerzem Rady nr 17857 przy sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na gdańskiej Żabiance jest Jan Loose.

Na dzień 14 lipca 2023 roku czyli po 2 i pół roku od pierwszego spotkania informacyjnego czyli zalążka Rycerza Kolumba na gdańskiej Zabiance oraz od półtora roku istnienia Rady, Rada liczy 20 mężczyzn.
__________________________________________________________________


Rycerze Kolumba (Knights of Columbus).
Dewiza: In service to one. In service to all.
W służbie dla jednego. W służbie dla wszystkich
Założyciel: Michael J. Mc Givney
Data założenia: 29 marca 1882   
Zakon Rycerzy Kolumba – największa na świecie rzymskokatolicka organizacja świecka o charakterze charytatywnym.
Obecnie [lipiec 2023] zrzesza ponad 2 mln członków na całym świecie.
Zakon rozpoczął oficjalną działalność w roku 1882 z inicjatywy amerykańskiego księdza, Michaela J. McGivneya (w roku 1997 rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny). Beatyfikacja ks. McGivneya odbyła się 31 października 2020 roku w katedrze Świętego Józefa w Hartford, w stanie Connecticut. Cud beatyfikacyjny ks. Michaela McGivneya nazywany jest „cudem pro-life”. Na czele zakonu stoi Najwyższy Rycerz. 1 marca 2021 roku czternastym Najwyższym Rycerzem został Patrick E. Kelly.
W 1897 r. Zakon wkroczył do Kanady, w 1905 r. na Filipiny i do Meksyku, a w 1909 r. na Kubę.
W Polsce Rycerze Kolumba działają od roku 2006.
Założenia
Nazwa organizacji upamiętnia postać Krzysztofa Kolumba. Członkami mogą zostać jedynie mężczyźni będący praktykującymi katolikami. Natomiast do działań włączają się całe rodziny. Naczelnymi zasadami zakonu są: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm.W USA, jak również w innych krajach, jednym ze sztandarowych zadań Rycerzy Kolumba jest ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
W Polsce
W roku 2005, za namową Jana Pawła II i na zaproszenie wystosowane m.in. przez kardynała Józefa Glempa i kardynała Franciszka Macharskiego, Rycerze Kolumba przybyli do Polski i rozpoczęli działalność, zakładając sześć pierwszych rad z końcem 2006 r. Pierwszą radą w Polsce w 2006 roku była krakowska Rada nr 14000 im. Jana Pawła II, mająca siedzibę przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
21 maja 2011 odbyła się pierwsza Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba w Polsce. Delegatem Stanowym, czyli przewodniczącym Rycerzy Kolumba na Polskę, został wybrany Krzysztof Orzechowski, Były Wielki Rycerz Rady Radomskiej nr 14004. Z początkiem listopada 2012 roku w Polsce było ponad 2000 rycerzy skupionych w 44 radach.
W 2020 roku w Polsce liczba Rycerzy Kolumba sięgnęła ok. 6500 Rycerzy działających w 200 parafiach na terenie 30 diecezji. Na dzień 30 kwietnia 2023 roku jest 7275 braci, którzy działają w 173 Radach na terenie Polski.

Rycerze Kolumba w Polsce wydają czasopismo „Zbroja”.
Każdego roku Rycerze Kolumba wraz z rodzinami udają się na pielgrzymkę do Najświętszej Panienki do Częstochowy.
__________________________________________________________________

 

Główne obszary działalności Rycerzy Kolumba to:
Wiara - apostolat świeckich, ewangelizacja, wspieranie powołań duchownych, służba porządkowa przy kościele, pogłębianie swojej wiary, modlitwa, uczestnictwo i pomoc w liturgii, obrona wartości chrześcijańskich
Rodzina - obrona wartości rodziny, umacnianie więzi rodzinnych, troska o religijną formację rodzin, wzmacnianie małżeństw, wzajemna pomoc braterska we wspólnocie
Społeczność - działalność charytatywna, programy pomocy potrzebującym, bezdomnym, niepełnosprawnym, osobom starszym i chorym, działania na rzecz młodzieży
Życie - obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci i troska o nie na różnych płaszczyznach
DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ RYCERZEM KOLUMBA ?
• Staniesz się członkiem największej na świecie organizacji bratniej zrzeszającej ponad 2 miliony Braci i ich rodzin
• Będziesz czynił dobro jeszcze skuteczniej dzięki wspólnej służbie parafii, Kościołowi powszechnemu, rodzinie oraz społeczeństwu
• Zdobędziesz przestrzeń do osobistego i duchowego rozwoju dzięki uczestnictwu w działaniach rady
• Poczujesz satysfakcję i radość z przynależności do wspólnoty podzielającej Twoje przekonania religijne i poznasz przyjaciół, którzy będą przy Tobie, gdy będziesz ich potrzebował
• Odczujesz dumę z przynależności do wyjątkowej organizacji, która na całym świecie nie ma sobie równych w służbie Kościołowi, niesieniu pomocy potrzebującym oraz obronie wartości wiary chrześcijańskiej
KTO MOŻE ZOSTAĆ RYCERZEM KOLUMBA?
Rycerze Kolumba służą przy parafiach, gdzie zakładają tzw. „rady". Są to lokalne wspólnoty, których celem jest wspólna formacja duchowa, służba Kościołowi i niesienie pomocy potrzebującym. Na czele każdej rady stoi Wielki Rycerz, który ściśle współpracuje z duszpasterzem, czyli Kapelanem rady. Funkcję tę najczęściej pełni proboszcz lub wikariusz parafii.
Wymagania Członkami Rycerzy Kolumba mogą być jedynie mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat i są praktykującymi katolikami pozostającymi w duchowej łączności ze Stolicą Apostolską. Wymóg bycia praktykującym katolikiem oznacza, że dany mężczyzna akceptuje Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego w sprawach wiary i moralności, dąży do życia zgodnego z przykazaniami Kościoła Katolickiego, a także może przystępować do Sakramentów Świętych.
Jeśli chcesz zostać Rycerzem Kolumba lub dowiedzieć się więcej o nas, skontaktuj się z proboszczem naszej parafii, kóry pełni funkcję Kapelana Rady.

Strona internetowa Rycerzy Kolumba: https://www.rycerzekolumba.com/polska

________________________________________
Opracował Kronikarz Rady Jerzy Boratyński.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
167 0.077051162719727