Nabożeństwa fatimskie

Od początku istnienia naszej parafii każdego 13. dnia miesiąca na pamiątkę objawień Matki Bożej jest odprawiane Nabożeństwo Fatimskie.
    Składają się na nie:
  • Msza św. o godz. 18:00, którą sprawuje zaproszony gość (czasem kilku);
  • Modlitwa Różańcowa:
    - od listopada do kwietnia odmawiana w kościele,
    - od maja do października odmawiana podczas procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej ulicami naszej parafii;
  • Apel Jasnogórski w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej.
Szczególnie uroczyste są Nabożeństwa Fatimskie w maju i październiku, gdy przypada odpust parafialny.

Poniżej znajduje się wykaz gości, którzy byli zapraszani na Nabożeństwa Fatimskie. Dodatkowe informacje podane przy nazwiskach odpowiadają tytułom i funkcjom pełnionym w miesiącu Nabożeństwa. 

 
 
Rok 2022
 
Styczeń

ks. Rafał Starkowicz

Luty

ks. kan. Krzysztof Hapka
proboszcz parafii pw. bł. Jerzego Popiełuszki w Juszkowie

Marzec

ks. kan. Krzysztof Mudlaff
dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Gdańsku-Zaspie

Kwiecień

ks. Łukasz Grelewicz
przełożony etapu propedeutycznego Gdańskiego Seminarium Duchownego

Maj

bp Zbigniew Zieliński
koadiutor diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

   
Rok 2021
 

Styczeń

ks. kan. Jarosław Hinc
proboszcz parafii pw. św. Izydora w Gowinie

Luty

ks. Czesław Sołtys
proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kiezmarku

Marzec

ks. dr hab. Mirosław Jasiński

Kwiecień

ks. kan. Adam Kołkiewicz
proboszcz parafii pw. bł. Doroty z Mątew w Gdańsku-Jasieniu

Maj

o. Zdzisław Klafka
ze Zgromadzenia OO. Redemptorystów

Czerwiec

ks. prał. Stanisław Łada
proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim

Lipiec

ks. kan. Jarosław Hinc
proboszcz parafii pw. św. Izydora w Gowinie

Sierpień

ks. abp Mirosław Adamczyk
nuncjusz apostolski w Argentynie

Wrzesień

ks. dr Piotr Przyborek
dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Październik

o. Emilian Gołąbek OFM
proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku

Listopad

ks. dr Andrzej Dańczak
wykładowca teologii dogmatycznej w GSD

Grudzień ks. kan. Rafał Dettlaff

kanclerz Kurii Metropolitalnej

   
Rok 2020
 
Styczeń

ks. kan. Rafał Dettlaff
kanclerz Kurii Metropolitalnej

Luty

ks. kan. dr Maciej Kwiecień
dyrektor gdańskiego oddziału Radia Plus

Marzec

ks. kan. dr Tomasz Biedrzycki
proboszcz parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gdyni-Orłowie

Kwiecień

ks. Andrzej Lojtek

Maj

ks. bp Zbigniew Zieliński

Czerwiec

ks. Dariusz Dobbek CM

Lipiec

ks. abp Mirosław Adamczyk
nuncjusz apostolski w Argentynie

Sierpień

ks. kan. Ireneusz Stożyński
administrator parafii pw. św. Józefa w Gdańsku-Przymorzu

Wrzesień

ks. Robert Ryndak
ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła

Październik

ks. Mateusz Tarczyński

Listopad

ks. Andrzej Lojtek

Grudzień

ks. kan. dr Krystian Wilczyński

   
Rok 2019
   
Styczeń

ks. dr Krzysztof Kinowski
Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego

Luty

ks. Adam Kołkiewicz

Marzec

ks. dr Krystian Wilczyński

Kwiecień

ks. Tybieriusz Kroplewski
proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Sopocie

Maj

ks. kan. Rafał Dettlaff
kanclerz Kurii Metropolitalnej

Czerwiec

ks. prał. Stanisław Łada
proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim

Lipiec

ks. Maciej Świgoń
dyrektor gdańskiego oddziału Gościa Niedzielnego

Sierpień

ks. neoprezbiter Łukasz Chamier Cieminski

Wrzesień

ks. Wojciech Kuliński

Październik

ks, bp Zbigniew Zieliński

Listopad

ks. neoprezbiter Damian Ranachowski

Grudzień

ks. Łukasz Grelewicz

 
Rok 2018
 
Styczeń

ks. bp Zbigniew Zieliński
wizytacja kanoniczna

Luty

ks. kan. dr Krystian Kletkiewicz

Marzec

ks. kan. Krzysztof Mudlaff
dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza "Kaziuki" w Gdańsku-Zaspie

Kwiecień

ks. kan. prof. dr hab. Wojciech Cichosz

Maj

ks. bp Zbigniew Zieliński

Czerwiec

ks. Mateusz Małek

Lipiec

ks. Rafał Starkowicz

Sierpień

o. Świerad Pettke
ze Zgromadzenia Pocieszycieli z Getsemani

Wrzesień

ks. Krzystof Sagan
proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

Październik

ks. bp Zbigniew Zieliński

Listopad

ks. Artur Suska

Grudzień

o. Zbigniew Nowakowski
ze Zgromadzenia OO. Kapucynów

Rok 2017
Styczeń

ks. Andrzej Bemowski
Proboszcz parafii św. Teresy od Jezusa w Gdańsku

Luty

ks. Dariusz Dobbek
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Wincentego a Paulo

Marzec

ks. prałat dr Stanisław Decowski
proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni

Kwiecień

Wielki Czwartek - odprawiono tylko nabożeństwo różańcowe

Maj

ks. Biskup Zbigniew Zieliński - Fatimski dzień młodych

Czerwiec

ks. Biskup Wiesław Szlachetka - Fatimski dzień świata pracy

Lipiec

ks. infułat Władysław Gasidło - Fatimski dzień rodzin

Sierpień

ks. infułat Stanisław Zięba - Fatimski dzień chorych

Wrzesień

ks. Arcybiskup Słowoj Leszek Głódź - Fatimski dzień rodzin

Październik

ks. Biskup Senior Edmund Piszcz - Fatimski dzień ruchów maryjnych

Listopad

ks. Krzysztof Kinowski
Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego

Grudzień ks. Jarosław Hinc
Proboszcz parafii św. Izydora w Gowinie

 

Rok 2016
Styczeń  ks. Bp Zbigniew Zieliński
Luty

ks. Jarosław Hinc
Wikariusz w parafii Św. Trójcy w Gdyni

Marzec

ks. Rafał Starkowicz
Dyrektor Gdańskiego Oddziału Gościa Niedzielnego

Kwiecień

ks. Radosław Belling

Wikariusz w parafii Andrzeja Boboli w Gdyni

Maj

o. Świerad Pettke

ze Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani.

Czerwiec

ks. neoprezbiter Dawid Szabowski

Wikariusz w parafii św. Stanisława Bp we Wrzeszczu

Lipiec

ks. Emilian Sigiel

ze zgromadzenia Księży Pallotynów

Sierpień

ks. Ireneusz Stożyński

Sędzia Trybunału Metropolitalnego

Pomoc duszpasterska w parafii Królowej Różańca Św. na Przymorzu

Wrzesień

ks. dr Tomasz Biedrzycki

Proboszcz w parafii św. Rafała Kalinowskiego w Złotej Karczmie

Październik ks. Bp Zbigniew Zieliński
Listopad ks. Krzysztof Sagan
Proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP z Żukowa
Grudzień ks. Andrzej Dańczak
Wykładowca z Gdańskiego Seminarium Duchownego
Rok 2015
Styczeń  ks. Tomasz Kosewski
Wikariusz w parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gdyni
Luty  ks. Waldemar Waluk
Proboszcz parafii Archikatedralnej w Gdańsku
Marzec  ks. Krzysztof Mudlaff
Ojciec Duchowny Gdańskiego Seminarium Duchownego
Kwiecień  o. Janusz Szypulski
Wiceprezes Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej na Polskę Północną
Maj  o. Świerad Pettke
Czerwiec  o. Tomasz Ewertowski
oblat z kościoła św. Józefa w Gdańsku
Lipiec  ks. dr Filip Krauze
Dyrektor Centrum Informacyjnego Archidiecezji Gdańskiej
Sierpień  o. Tomasz Ewertowski
oblat z kościoła św. Józefa w Gdańsku
Wrzesień 

o. Tomasz Ewertowski
oblat z kościoła św. Józefa w Gdańsku

Październik

o. Tomasz Ewertowski
oblat z kościoła św. Józefa w Gdańsku

Listopad

ks. Rafał Grejciun
wikariusz w parafii Ducha Świętego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gdyni

Grudzień

ks. dr Jerzy Więcek
oficjał Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego

Rok 2014
Styczeń  ks. Dariusz Dobbek CM
Luty  ks. Dariusz Dobbek CM
Marzec  ks. Dariusz Dobbek CM
Kwiecień  Niedziela Palmowa - Nabożeństwo Fatimskie nie zostało odprawione
Maj  ks. Krzysztof Łytkowski
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Wincentego a Paulo
Czerwiec  ks. Łukasz Koszałka
z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu
Lipiec  ks. Krzysztof Łytkowski
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Wincentego a Paulo
Sierpień  ks. Krzysztof Łytkowski
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Wincentego a Paulo
Wrzesień  ks. Krzysztof Łytkowski
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Wincentego a Paulo
Październik  ks. biskup Wiesław Szlachetka
Listopad  ks. Czesław Sołtys
z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku
Grudzień  ks. prałat Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gdańsku
Rok 2013
Styczeń  ks. Dariusz Dobbek CM
Luty  ks. dr Filip Krauze
Dyrektor Centrum Informacyjnego Archidiecezji Gdańskiej
Marzec  ks. Rafał Starkowicz
Dyrektor gdańskiego oddziału "Gościa Niedzielnego"
Kwiecień  ks. Zbigniew Zieliński
Proboszcz parafii archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie
Maj  o. Emilian Sigiel
z Sekretariatu Misyjnego o. Pallotynów w Ząbkach
Czerwiec  o. Emilian Sigiel
z Sekretariatu Misyjnego o. Pallotynów w Ząbkach
Lipiec  o. Emilian Sigiel
z Sekretariatu Misyjnego o. Pallotynów w Ząbkach
Sierpień  o. Emilian Sigiel
z Sekretariatu Misyjnego o. Pallotynów w Ząbkach
Wrzesień  o. Emilian Sigiel
z Sekretariatu Misyjnego o. Pallotynów w Ząbkach
Październik  o. Emilian Sigiel
z Sekretariatu Misyjnego o. Pallotynów w Ząbkach
Listopad  ks. Krystian Kowalewski
Grudzień  ks. Krzysztof Sagan
proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Leźnie
Rok 2012
Styczeń  O. Tomasz Ewertowski
ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów
Luty  Ks. Czesław Hybel
Wykładowca teologii dogmatycznej w Gdańskim Seminarium Duchownym
Marzec  Ks. Ireneusz Bradtke
Proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żukowie
Kwiecień  Ks. Piotr Belecki
Wikariusz w parafii Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) w Gdańsku- Ujeścisku
Maj  Ks. dr Maciej Kwiecień
Prorektor ds studiów w GSD
Czerwiec  Ks. dr Tomasz Biedrzycki
Proboszcz parafii Św. Rafała Kalinowskiego w Gdańsku-Złotej Karczmie
Lipiec  Ks. Czesław Hybel
Proboszcz parafii Św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu
Sierpień  Ks. Włodzimierz Zduński
Proboszcz parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jelitkowie
Wrzesień  Ks. dr Filip Krauze
Dyrektor Centrum Informacyjnego Archidiecezji Gdańskiej
Październik  Ks. Bp Ryszard Kasyna
Listopad  Ks. Łukasz Grelewicz
Wikariusz w parafii. Bł. Edmunda Bojanowskiego i Św. Antoniego Padewskiego w Rumii
Grudzień  Ks. Prałat dr Marek Trybowski
Proboszcz parafii sw. Wojciecha w Kartuzach
Rok 2011
Styczeń  Ks. Tomasz Kosewski
Ojciec Duchowny w Gdańskim Seminarium Duchownym
Luty  Ks. Rafał Dettlaff
Notariusz Trybunału Metropolitalnego
Marzec  Ks. Kan. Gerard Maternicki
Rezydent z parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jelitkowie
Kwiecień  O. Juliusz Pyrek
ze zgromadzenia braci mniejszych kapucynów
Maj  Ks. Infułat Stanisław Zięba
Kanclerz Gdańskiej Kurii Metropolitalnej
o. Stanisław Kuczek
Redemptorysta
Czerwiec  O. Grzegorz Ginter
Jezuita, odpowiedzialny za formację nowicjacką 
w wyższym Seminarium Duchownym Ojców Jezuitów w Gdyni
Lipiec  ks. Mirosław Gross
Proboszcz parafii Błogosławionego Jana pawła II w Gdańsku
Sierpień  ks. Janusz Herman
Wikariusz w parafii św. Leona Wielkiego w Wejherowie
Wrzesień  ks. Jarosław Hinc
Wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Baninie
Październik  ks. Prałat dr Zbigniew Zielińskli
Proboszcz parafii Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie
Listopad  ks. dr Bartłomiej Stark
Dyrektor Wydziału Katechetycznego w gdańskiej Kurii
Grudzień  ks. Krzysztof Drews
Wykładowca Teologii Pastoralnej w Gdańskim Seminarium Duchownym
Rok 2010
Styczeń  Ks. dr Grzegorz Szamocki
Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego
Luty  Ks. Marek Dynia
Dyrektor Ekonomiczny Gdańskiego Seminarium Duchownego
Marzec  Ks. dr Krzysztof Drews
Prorektor ds. wychowania w Gdańskim Seminarium Duchownym
Kwiecień  Ks. Kanonik Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej
Maj  Ks. Prałat Stanisław Dułak
Czerwiec  Ks. Ludwik Kowalski
Proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku
Lipiec  Ks. Adam Kotula
Karmelita z kościoła św. Katarzyny w Gdańsku
Sierpień  Ks. Dariusz Dobek
Zgromadzenie Księży Misjonarzy CM z parafii św. Anny we Wrocławiu
Wrzesień  Ks. Krzysztof Kinowski
doktorant na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie
Październik  Ks. Biskup Ryszard Kasyna
Listopad  Ks. Paweł Rąbca
Proboszcz Parafii Św. Anny w Grabowie Kościerskim
Grudzień  Ks. Kanonik Rajmund Lamentowicz
Proboszcz parafii św. Barbary w Gdańsku
Dziekan Dekanatu Gdańsk Dolne Miasto
Rok 2009
Styczeń  Ks. dr Jan Uchwat
Wykładowca teologii moralnej w Gdańskim Seminarium Duchownym
Luty  Ks. Janusz Steć
Dyrektor Ekonomiczny GSD
Administrator Ekonomiczny Kurii i Rezydencji Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego
Marzec  Ks. Paweł Młyński
Proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żalnie koło Tucholi
Kwiecień  Ks. Filip Krauze
Dyrektor Centrum Informacyjnego Archidiecezji Gdańskiej
oraz Wydawnictwa Archidiecezji Gdańskiej "Adalbertus"
Maj  Ks. Infułat Wiesław Lauer
Ks. Prałat Stanisław Dułak
Czerwiec  ks. Marek Rogiński
proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Gdańsku - Wrzeszczu
Lipiec  ks. Kazimierz Juszko
wikariusz z parafii św. Mikołaja w Gdyni Chyloni
Sierpień  Ks. prof. dr hab. Janusz Balicki
kierownik Katedry Demografii Społecznej i Polityki Ludnościowej UKSW
Wrzesień  Ks. infułat Stanisław Grunt
Dyrektor Ekonomiczny Diecezji Pelplińskiej
Październik  Ks. Biskup Ryszard Kasyna
Listopad  Ks. Prałat Ireneusz Bradtke
Proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Żukowie
Grudzień  Ks. Kanonik Maciej Kwiecień
dyrektor Archiwum Diecezjalnego i Biblioteki GSD
Rok 2008
Styczeń  Ks. Prałat Andrzej Czerwiński
Proboszcz parafii Andrzeja Boboli w Gdańsku-Obłużu
Luty  Ks. Tadeusz Chajewski
Proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdańsku-Wrzeszczu
Marzec  Ks. Piotr Mazur
Wikariusz w parafii św. Trójcy w Gdyni-Dąbrowie
Kwiecień  Ks. Prałat Cezary Annusewicz
Proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku
Maj  O. dr Zdzisław Klafka
Prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów w latach 2002-2008
Czerwiec  Ks. Wiesław Srogosz
Proboszcz parafii św. Kingi w Kowalach
Lipiec  Ks. Kanonik Krzysztof Niedałtowski
Sierpień  Ks. Infułat Władysław Gasidło
Proboszcz i prepozyt Kolegiaty św. Anny w Krakowie
Wrzesień  Ks. dr hab. Henryk Szmulewicz z Tarnowa
Wykładowca na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej
Ks. dr Czesław Sołtys
Wikariusz w parafii Opatrzności Bożej - Gdańsk-Zaspa
Październik  Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź
Listopad  Ks. Krzysztof Konkol
Wikariusz w parafii św. Kazimierza na Zaspie
Grudzień  Ks. Vinsensius Adi Mugawan Meka
misjonarz werbista
Rok 2007
Styczeń  Ks. dr Grzegorz Świst
Wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim
Luty  Ks. Krzysztof Gnich
Proboszcz Milenijnego Sanktuarium św. Wojciecha w Świbnie
Marzec  Ks. Roman Tkacz
Dyrektor Duszpasterstwa Pielgrzymkowego Księży Pallotynów w Warszawie
Kwiecień  Ks. Fabian Tokarski
Prorektor d/s wychowania w Gdańskim Seminarium Duchownym
Maj  Ks. Jan Kaczmarek
Zgromadzenie Księży Misjonarzy w Krakowie
Czerwiec  Ks. Jacek Nawrot
Ojciec Duchowny Gdańskiego Seminarium Duchownego
Lipiec  Ks. Abp Tadeusz Gocłowski
Metropolita Gdański
Sierpień  Ks. Rafał Starkowicz
Wikariusz w parafii Matki Bożej Fatimskiej w latach 1996-2006
Wrzesień  Ks. Abp Tadeusz Gocłowski
Metropolita Gdański
Październik  Ks. Bp Zygmunt Pawłowicz
Listopad  Ks. Prałat dr hab. Jacek Bramorski
Rektor GSD
Grudzień  Ks. Kanonik Władysław Wojciech Matys
Proboszcz parafii Bożego Miłosierdzia - Gdańsk Migowo
Rok 2006
Styczeń  Ks. dr Jacek Socha
Luty  Ks. Wojciech Chmielecki
Ks. Emilian Sigel
Pallotyni
Marzec  Ks. Jarosław Hinc
Wikariusz w parafii Matki Bożej Fatimskiej w latach 1996-2005
Kwiecień  Wielki Czwartek - Nabożeństwo Fatimskie nie zostało odprawione
Maj  Ks. Prof. Ryszard Hajduk
Redemptorysta
Czerwiec  O. Jacek Aniszewski
Redemptorysta
Lipiec  Ks. Krzysztof Lis
Proboszcz parafii Chrystusa Odkupiciela
Sierpień  Ks. Kanonik Julian Noga
Dyrektor domu pogodnej starości Złota Jesień
Wrzesień  Ks. Krzysztof Masiulanis
Wicedyrektor Wydziału Katechetycznego,
Duszpasterz harcerzy w Archidiecezji Gdańskiej
Październik  Ks. Bp Kazimierz Nycz
Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
Listopad  Ks. Kan. Krzysztof Stachowski
Dziekan Dekanatu Żarnowiec
Grudzień  O. Świerad Pettke
Prowincjał Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani
Rok 2005
Styczeń  Ks. Abp Tadeusz Gocłowski
Luty  Ks. Bp Zygmunt Pawłowicz
Marzec  O. Jakub Kraska
Dominikanin
Kwiecień  Ks. Prałat Franciszek Cybula
Maj  Ks. Abp Tadeusz Gocłowski
Czerwiec  Ks. dr Wiesław Szlachetka
Lipiec  Ks. Kanonik Henryk Kilaczyński
Sierpień  Ks. Proboszcz Kazimierz Kubacki
Wrzesień  Ks. Sławomir Goworek
Salezjanin - Różanystok
Październik  Ks. Infułat Wiesław Lauer
Ks. Prałat Stanisław Dułak
Listopad  Ks. Kanonik Krzysztof Stachowski
Grudzień  Ks. Emilian Sigel
Pallotyn
Rok 2004
Styczeń  Ks. Abp Tadeusz Gocłowski
Luty  Ks. Czesław Hybel
Marzec  Ks. Adam Szyszk
Pallotyn z Meksyku
Kwiecień  Ks. Stanisław Ziółkowski
Maj  Ks. Roman Tkacz
Pallotyn
Czerwiec  Ks. Prałat Franciszek Cybula
Lipiec  Ks. Szymon Buda
Sierpień  Ks. Prałat Władysław Gasidło
Kraków
Wrzesień  Ks. Kanonik Piotr Toczek
Październik  O. Zbigniew Bruzi
Redemptorysta
Listopad  Ks. Abp Tadeusz Gocłowski
Grudzień  Ks. Abp Tadeusz Gocłowski
Rok 2003
Styczeń  Ks. dr Piotr Krakowiak
Luty  O. Hubert Lipiński
Franciszkanin
Marzec  Ks. Karol Hołbicki
Kwiecień  Ks. Krzysztof Homoncik
Maj  Ks. Infułat Wiesław Lauer
Ks. Wiesław Wiśniewski
Czerwiec  Ks. Kanonik Jan Gabański
Lipiec  Ks. Prałat Franciszek Cybula
Sierpień  Ks. Kanonik Stanisław Majkowski
Wrzesień  Ks. Jacek Ossowski
Kamerun
Październik  Ks. Abp Tadeusz Gocłowski
Listopad  Ks. Tadeusz Polak
Grudzień  Ks. dr Wojciech Cichosz
Rok 2002
Styczeń  Ks. dr Jacek Socha
Prefekt GSD
Luty  Ks. Ireneusz Stożyński
Marzec  Ks. Proboszcz Dariusz Dobek
Kwiecień  Ks. Proboszcz Andrzej Gierczak
Maj  Ks. Abp Tadeusz Gocłowski
Czerwiec  Ks. dr Jacek Bramorski
Rektor GSD
Lipiec  Ks. Jan Glinka
Werbista - Baranowicze
Sierpień  Ks. Łukasz Idem
Prefekt GSD
Wrzesień  O. Ignacy Koszałka
Ekwador
Październik  Ks. Bp Zygmunt Pawłowicz
Listopad  Ks. Jacek Krzysztofowicz
Przeor oo. Dominikanów
Grudzień  Ks. Bp Zygmunt Pawłowicz
Rok 2001
Styczeń  Ks. Dziekan Andrzej Paździutko
Luty  Ks. Ireneusz Bradtke
Dyrektor Caritas
Marzec  Ks. Kanonik Stanisław Dułak
Kwiecień  Wielki Piątek - Nabożeństwo Fatimskie nie zostało odprawione
Maj  Ks. Bp Zygmunt Pawłowicz
Czerwiec  Ks. Proboszcz Ryszard Bugajski
Lipiec  Ks. Proboszcz Leszek Laskowski
Sierpień  Ks. Kanonik Stanisław Łada
Wrzesień  Ks. Proboszcz Grzegorz Stolczyk
Październik  Ks. Infułat Stanisław Bogdanowicz
Ks. Infułat Wiesław Lauer
Listopad  Ks. Kanonik Franciszek Jarząb
Grudzień  Ks. Proboszcz Edward Berezowski
Rok 2000
Styczeń  Ks. Piotr Żynda
V-ce Dyrektor Caritas
Luty  Ks. Zbigniew Drzał
Marzec  Ks. dr Tomasz Czapiewski
Kwiecień  Ks. Proboszcz Władysław Pałys
Maj  Ks. dr Jerzy Kownacki
Czerwiec  Ks. dr Zbigniew Zieliński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Lipiec  Ks. Infułat Wiesław Lauer
Sierpień  Ks. Proboszcz Remigiusz Langowski
Wrzesień  Ks. Proboszcz Wiesław Srogosz
Październik  Ks. Abp Tadeusz Gocłowski
Listopad  Ks. Prałat Jerzy Zięba
Pelplin
Grudzień  Ks. Bp Zygmunt Pawłowicz
Rok 1999
Styczeń  Ks. dr Mirosław Paracki
Luty  Ks. dr Ryszard Kasyna
Oficjał TM
Marzec  Ks. Kanonik Julian Noga
Kwiecień  Ks. Kanonik Kazimierz Wojciechowski
Maj  Ks. Prałat PTK Stanisław Obszyński
Czerwiec  Ks. Bogusław Kotewicz
Dyrektor Ekonomiczny GSD
Lipiec  Ks. dr Tomasz Frymark
Notariusz
Sierpień  Ks. Proboszcz Zbigniew Cichon
Wrzesień  Ks. Wiesław Philipp
V-ce dyrektor Wydziału Katechetycznego
Październik  Ks. Infułat Wiesław Lauer
Listopad  Ks. Roman Naleziński
Grudzień  Ks. Abp Tadeusz Gocłowski
Rok 1998
Styczeń  Ks. Prałat Mieczysław Goździewski
Luty  Ks. Jan Jankowski
Marzec  Ks. Kanonik Piotr Topolewski
Kwiecień  Ks. Michał Oksiuta
Maj  Ks. Infułat Wiesław Lauer
Ks. Kanonik Stanisław Dułak
Czerwiec  Ks. dr Stanisław Wypych
Rektor GSD
Lipiec  Ks. Kanonik Józef Urban
Sierpień  Ks. Prałat Stanisław Zięba
Wrzesień  Ks. Kanonik Bernard Zieliński
Październik  Ks. Abp Tadeusz Gocłowski
Listopad  Ks. Dariusz Ławik
Grudzień  Ks. Proboszcz Marek Adamczyk
Rok 1997
Styczeń  Ks. Prałat Henryk Jankowski
Luty  Ks. Prałat Brunon Kędziorski
Marzec  Ks. Infułat Stanisław Bogdanowicz
Kwiecień  Ks. Tadeusz Balicki
Maj  Ks. Abp Tadeusz Gocłowski
Czerwiec  Ks. Abp Tadeusz Gocłowski
Lipiec  Ks. Czesław Hybel
Sierpień  Ks. Leszek Wojciechowski
Wrzesień  Ks. Krzysztof Sagan
Październik  Ks. Bp Jan Gałecki
Listopad  Ks. Jerzy Stolczyk
Grudzień  Ks. Proboszcz Wiesław Wiśniewski
Rok 1996
Lipiec  Ks. Prałat Jan Majder
Sierpień  Ks. Proboszcz Krzysztof Glaza
Wrzesień  Ks. Kanonik Zbigniew Bryk
Październik  Ks. Kanonik Bernard Zieliński
Listopad  Ks. Proboszcz Tadeusz Chajewski
Grudzień  Ks. Infułat Wiesław Lauer
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
167 0.051186084747314