Kalendarium Fatimskie

 1916 r. - objawienia Anioła Pokoju, który prosi Łucję, Hiacyntęi Franciszka o modlitwę nad światem 

13.05 - 13.10.1917 r. - objawienia Matki Bożej w Fatimie 
13.10.1917 r. - "Cud słońca" nad Fatimą 
4.04.1919 r. - w Aljustrel umiera Franciszek 
28.04.1919 r. - początek budowy kapliczki w Cova da Iria 
20.02.1920 r. - w szpitalu w Lizbonie umiera Hiacynta 
13.10.1921 r. - pozwolenie na odprawienie pierwszej Mszy św.u stóp kapliczki objawień 
3.05.1922 r. - dekret Biskupa Leirii o rozpoczęciu badań nad wydarzeniami fatimskimi 
2.10.1926 r. - Łucja wstępuje do Zgromadzenia Sióstr św. Doroty 
13.10.1930 r. - dekret Biskupa Leirii "A Divina Providencia"ogłaszający godnymi wiary objawienia fatimskie i zezwalającyoficjalnie na kult Matki Bożej Fatimskiej 
13.05.1931 r. - pierwsze poświęcenie Portugalii Niepokalanemu Sercu Matki Bożej dokonane przez Episkopat Portugalski 
13.10.1942 r. - papież Pius XII przemawiając w języku portugalskim poświęca cały świat Niepokalanemu Sercu Maryi 
8.12.1942 r. - papież Pius XII dokonuje poświęcenia całego Kościoła i rodzaju ludzkiego na zawsze Niepokalanemu Sercu NMP oraz poleca, aby tego samego aktu dokonały kościoły lokalne 
4.05.1944 r. - papież Pius XII wydaje dekret ustanawiający święto Niepokalanego Serca NMP w całym Kościele 

13.05.1946 r. - kardynał Masella, legat papieski, koronuje statuę Matki Bożej w kaplicy objawień 
25.03.1948 r. - za pozwoleniem papieża Piusa XII Łucja opuszcza Zgromadzenie Sióstr św. Doroty i wstępuje do klasztoru Sióstr Karmelitanek w Coimbrze 
13.10.1951 r. - Zakończenie Roku Świętego w Fatimie 
7.07.1917 r. - papież Pius XII wystosowuje List Apostolski do ludów rosyjskich 
13.05.1956 r. - kardynał Roncalli (późniejszy Jan XXIII) przewodniczy uroczystościom fatimskim 
21.11.1964 r. - papież Paweł VI ogłasza przekazanie "Złotej Róży" dla Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
13.05.1967 r. - papież Paweł VI przewodniczy obchodom 50-tej rocznicy rozpoczęcia objawień fatimskich 
10.07.1977 r. - do Fatimy z pielgrzymką przybywa Kardynał Luciani (późniejszy Jan Paweł I) 

13.05.1981 r. - zamach na życie Ojca Św. Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Rzymie 
13-13.05.1982 r. - pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w celupodziękowania za ocalenie życia w zamachu na Placu św. Piotra w Rzymie w 1981 r. Papież poświęca cały świati ludzkość Niepokalanemu Sercu Maryi 
25.03.1984 r. - na Placu św. Piotra w Rzymie papież Jan Paweł II przed figurą Matki Bożej z kaplicy objawień wraz ze wszystkimi biskupami świata poświęca cały świat Najświętszemu Sercu Maryi 
12-13.05.1991 r. - papież Jan Paweł II przybywa do Sanktuarium Matki Bożej w 10-tą rocznicę zamachu na Jego życie 
14.10.1995 r. - rozpoczęcie nawiedzenia figury Matki Bożej Fatimskiej w Polsce 

8-9.05.1996 r. - nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej na osiedlu Żabianka 
13.10.1996 r. - zakończenie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej w Polsce 
27.06.1996 r. - Metropolita Gdański arcybiskup Tadeusz Gocłowski dekretem ustanawia w Gdańsku Żabiance parafię Matki Bożej Fatimskiej jako wyraz dziękczynienia za peregrynację figury Matki Bożej w naszej diecezji 
13.05.2000 r. - w czasie swojej pielgrzymki do Fatimy Ojciec św. Jan Paweł II ogłasza błogosławionymi Hiacyntę i Franciszka. W tym dniu zostaje także ogłoszona III Tajemnica Fatimska. 
13.02.2005 r. - w klasztorze w Coimbrze umiera siostra Łucja

13.05.2017 r. -Ojciec św. Franciszek ogłasza świętymi Hiacyntę i Franciszka Marto.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
167 0.067923069000244