KATECHEZA IV - 17 MAJA

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 17 MAJA 2020 R.

1. Fragment z ewangelii św. Jana: (J 17,20-26)

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

2.  Komentarz do ewangelii z niedzieli

 

3.   Materiały katechetyczne do wydrukowania:

Konsekracja

Pan Jezus jest z nami

Ojcze nasz

Łamanie chleba

4. Film - Co to jest Eucharystia - Komunia Święta?

 

 

5. Zadanie na cały tydzień. Proszę, zwróćcie uwagę na wszystko, o co proszą rodzice: punktualność, poprawne zachowanie, pomoc w pracach domowych, nauka itp. Postarajcie się nie reagować odmową, złością lecz zrozumieniem, dlaczego ta prośba rodziców jest ważna i uzasadniona. 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
196 0.15094995498657