KATECHEZA I - 26 KWIETNIA

Drodzy rodzice. Chciałbym na początek zaproponować dzieciom wędrówkę przez całą Mszę Świętą. Za pomocą materiałów katechetycznych chciałbym przybliżyć najważniejsze elementy Eucharystii – tego niezwykłego spotkania do którego dzieci się przygotowują. Mam nadzieję, że te katechezy pomogą Waszym dzieciom lepiej zrozumieć Mszę Św. i świadomie przygotować się do przyjmowania Komunii Św.

Na każde spotkanie (w każdą kolejną niedzielę) będzie składało się pięć elementów:

  1. Tekst ewangelii z danej niedzieli. Bardzo proszę aby wspólnie z dziećmi ten fragment z ewangelii przeczytać.
  2. Krótkie nagranie – plik audio/wideo – mój komentarz do odczytanej ewangelii.
  3. 3 krótkie tematy związane z przeżywaniem Mszy Św. z zadaniami, opracowane na podstawie materiałów katechetycznych. Bardzo proszę aby te materiały, które zapisane są w pliku PDF dzieciom wydrukować. Proponuję, aby w sięgnąć do nich podczas całego tygodnia. Na samym początku dołączam także plik „Mapa”, który będzie potrzebny przez kolejne spotkania.
  4. Filmik/piosenka/obrazy - ukazujące tematykę którą dzieci będą poznawać przez kolejne materiały katechetyczne.
  5. Zadanie dla dzieci na cały tydzień

III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 26 KWIETNIA 2020 R.

1. Fragment z ewangelii św.Łukasza: (Łk 24, 13-35)

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli». Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

2.  Komentarz do ewangelii z niedzieli

 

3.   Materiały katechetyczne do wydrukowania

1.  Wyjątkowy dzień 2. Przygotowania   3. Wejście   Mapa

 

4. Film - Czym jest Msza Św.  

 

 5. Zadanie na cały tydzień. 

Proszę, przeczytajcie każdego dnia krótki fragment z Pisma Świętego, (np z ewangelii św. Łukasza) które mam nadzieję ułożyliście sobie w widocznym miejscu. Zachęcam Was aby czytać Pismo Święte razem z rodzicami. Pamiętajcie - każdego dnia od dziś do soboty - krótki fragment. 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
196 0.15290713310242