Historia Parafii

Początki Duszpasterstwa na Żabiance

 Historia duszpasterstwa na Żabiance sięga początków lat 80. XX wieku. 8 lutego 1981 roku ksiądz biskup diecezji gdańskiej Lech Kaczmarek erygował parafię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której proboszczem mianował księdza Jerzego Kühnbauma. On też 14 czerwca poświęcił plac kard. Stefana Wyszyńskiego pod budowę kościoła. Na potrzeby kultu Bożego stanęła tam prowizoryczna kaplica, nazywana „Betlejemką”, obejmująca przykryty namiotem ołtarz polowy zbudowany z łodzi rybackiej. W sierpniu 1981 roku burza zniszczyła namiot, w miejscu którego zbudowano drewnianą kaplicę. W 1982 roku władze państwowe wyraziły zgodę na budowę kościoła przy ulicy Gdyńskiej, który do dziś funkcjonuje jako sąsiednia parafia Chrystusa Odkupiciela. Na wiele lat to właśnie ten kościół stał się centrum życia religijnego mieszkańców Żabianki. Nadal jednak przy sprzyjającej pogodzie odprawiano Msze Święte oraz liczne nabożeństwa w starej kaplicy „Betlejemce”.

W 1986 roku parafia otrzymała zgodę na budowę kościoła przy placu kard. Stefana Wyszyńskiego. W tym samym roku parafię odwiedził ks. kard. Franciszek Macharski, udzielając błogosławieństwa. 27 czerwca 1996 roku ks. abp Tadeusz Gocłowski Metropolita Gdański dokonał podziału administracyjnego parafii na Żabiance. W efekcie kościół przy ulicy Gdyńskiej stał się ośrodkiem parafii Chrystusa Odkupiciela, a kościół budowany przy placu kard. Stefana Wyszyńskiego stał się ośrodkiem parafii Matki Bożej Fatimskiej. Jednocześnie nasz kościół parafialny został ustanowiony Archidiecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Jest to wotum dziękczynne za dar nawiedzenia Żabianki przez figurę Matki Bożej z Fatimy w dniach 8–9 maja 1996 roku.

Historia Parafii i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 

Parafię Matki Bożej Fatimskiej erygował ks. abp. Tadeusz Gocłowski 27 czerwca 1996 roku. Jednocześnie budowany kościoł parafialny ustanowił Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Nowo erygowana parafia objęła część terenu parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (obecnie Chrystusa Odkupiciela) na Żabiance oraz część terenu parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego na Przymorzu. Proboszczem nowo ustanowionej parafii i kustoszem Sanktuarium został ustanowiony ks. Piotr Tworek. Wprowadzono go na urząd proboszcza podczas pierwszej Mszy Świętej, odprawianej w parafii 7 lipca 1996 roku, w obecności dziekana dekanatu przymorskiego ks. prałata Jana Majdera i ks. Jerzego Kühnbauma. Od tego czasu Msze Święte odbywały się w „Betlejemce” aż do 7 października 1996 roku, kiedy ks. abp. Tadeusz Gocłowski poświęcił tymczasową kaplicę utworzoną w części wejścia głównego, pod chórem, budowanego kościoła. 

W tym okresie przybyła do parafii figura Matki Bożej Fatimskiej. Nasza figura jest o tyle niezwykła, że poświęcił ją papież Paweł VI 27 listopada 1965 roku. Od tamtego czasu figura czekała na swoje docelowe miejsce w Gdańskim Seminarium Duchownym. Od czasu wprowadzenia figury Fatimskiej do kaplicy, ta stała się miejscem wspólnej modlitwy mieszkańców osiedla. To w niej 13 czerwca 1997 roku wierni uczestniczyli w modlitwach z okazji peregrynacji relikwii św. Wojciecha. 

Z zaangażowaniem kontynuowano prace budowlane. Bryłę kościoła częściowo pokryto dachem miedzianym. Pierwszą Mszę Świętą w tak zadaszonym kościele odprawił ks. bp Zygmunt Pawłowicz. Była to Pasterka 24 grudnia 1998 roku. 13 grudnia 1999 roku ks. abp Tadeusz Gocłowski uroczyście wmurował kamień węgielny poświęcony w Fatimie. W październiku 2000 roku Misje Święte prowadził paulin – ojciec Stanisław Jarosz. Na ich zakończenie ksiądz arcybiskup poświęcił krzyż misyjny na placu przed kościołem. Od 13 listopada 2000 roku w prezbiterium, do którego przeniesiono figurę Matki Bożej, odprawiano Msze Święte. 7 listopada 2000 roku wspólnota otrzymała specjalne błogosławieństwo podpisane przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

7 kwietnia 2002 roku parafia uzyskała relikwie św. Faustyny. Zostały one wystawione na ołtarzu podczas nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 9 kwietnia. W czerwcu 2002 roku nieznani sprawcy podpalili „Betlejemkę”. Szeroki zakres zniszczeń wymusił rozbiórkę kaplicy – pierwszego miejsca wspólnych modlitw mieszkańców Żabianki. 

W drugiej połowie 2003 roku kościół został ocieplony od zewnątrz. W listopadzie tegoż roku Sanktuarium otrzymało od Ojca Świętego Jana Pawła II świecę z łacińskim tekstem „Ojcze Nasz”. W 2004 roku wybudowano  kaplicę boczną Matki Bożej Fatimskiej, do której przeniesiono figurę Matki Bożej. Od tego czasu codziennie jest tam odprawiana Msza Święta wieczorna. W tym samym roku, podczas Kongresu Różańcowego dla przedstawicieli kół różańcowych archidiecezji gdańskiej ks. abp Tadeusz Gocłowski przekazał Sanktuarium piuskę papieża Polaka. W lutym 2006 roku, w związku z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego, ksiądz proboszcz zorganizował Misje Święte. Nauki głosili ojcowie pallotyni – Wojciech Chmielecki i Emilian Sigel. Ks. abp Tadeusz Gocłowski poświęcił wówczas obraz Jezusa Miłosiernego, ofiarowany wcześniej przez państwa Sznajdrowskich. 12 września 2008 roku w parafii przebywał ks. kard. J. Lozzano Barragan, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterskiej Służby Zdrowia, uczestnik XI Europejskiego Kongresu Stowarzyszeń Lekarskich. 

W następnych latach budowa domu Bożego łączyła się z modlitwą i troską o życie duchowe rodziny Chrystusowej. Realizacja kolejnych etapów budowy kościoła przeplatała się z obchodami wydarzeń roku liturgicznego oraz wizytami znamienitych gości, które umacniały ducha wiary. W październiku 2010 roku ks. abp Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański poświęcił nowy ołtarz, ambonę i chrzcielnicę oraz zainstalował w mensie ołtarza relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W dniach 23–25 lutego 2014 roku w parafii miała miejsce peregrynacja figury św. Michała Archanioła z Groty Objawień Gargano we Włoszech. 14 maja 2014 roku odbyła się wizytacja metropolity lwowskiego ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego, który przekazał relikwiarz z włosami św. Jana Pawła II. 14 maja 2016 roku ks. abp Sławoj Leszek Głódź dokonał konsekracji kościoła oraz koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej. W uroczystościach uczestniczyli też biskupi pomocniczy archidiecezji: ks. bp Wiesław Szlachetka oraz ks. bp Zbigniew Zieliński. 30 maja 2016 roku do Sanktuarium przybył ks. kard. Kazimierz Nycz. 13 maja 2017 roku wokół figury Matki Bożej Fatimskiej zostały umieszczone tablice zawierające wota dziękczynne parafian za łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Bożej. 29 października 2017 roku z wizytą do parafii przybył nuncjusz apostolski ks. abp Mirosław Adamczyk. W dniach 13–14 stycznia 2018 roku odbyła się wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez ks. bp. Zbigniewa Zielińskiego.

Granicę naszej parafii stanowią od strony parafii katedralnej tory kolejowe do Toru Wyścigów Konnych, następnie wzdłuż Toru Wyścigów Konnych do  ul. Rybackiej, którą przecina między blokami 3 i 5, stąd wzdłuż ul. Sztormowej,włączając ją do nowej Parafii, do Placu Kardynała Wyszyńskiego i poprzez ten Plac do ul. Pomorskiej między blokami 16 i 18, następnie środkiem ul. Pomorskiej do ul. Chłopskiej i dalej środkiem ul. Chłopskiej do ul. Piastowskiej i wzdłuż tej ulicy do torów kolejowych, pozostawiając obie strony ul. Piastowskiej przy Parafii NMP Królowej Różańca Świętego.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
167 0.094875812530518