Historia Parafii

Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku została erygowana dekretem J.E. Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w dniu 27 czerwca 1996 r. Nową parafię utworzono z części terytorium należącego do Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (obecnie Chrystusa Odkupiciela) w Gdańsku - Żabiance oraz z części terytorium Parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego w Gdańsku - Przymorzu.

       

Granicę nowej parafii stanowią od strony parafii katedralnej tory kolejowe do Toru Wyścigów Konnych, następnie wzdłuż Toru Wyścigów Konnych do  ul. Rybackiej, którą przecina między blokami 3 i 5, stąd wzdłuż ul. Sztormowej,włączając ją do nowej Parafii, do Placu Kardynała Wyszyńskiego i poprzez ten Plac do ul. Pomorskiej między blokami 16 i 18, następnie środkiem ul. Pomorskiej do ul. Chłopskiej i dalej środkiem ul. Chłopskiej do ul. Piastowskiej i wzdłuż tej ulicy do torów kolejowych, pozostawiając obie strony ul. Piastowskiej przy Parafii NMP Królowej Różańca Świętego.

       Kościołem parafialnym ustanowiony został będący w budowie kościół na Żabiance, który otrzymał tytuł Matki Bożej Fatimskiej. Został on jednocześnie ustanowiony Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Archidiecezji Gdańskiej.

       Proboszczem nowej parafii został Ks. Piotr Tworek. Kanoniczne wprowadzenie w urząd proboszcza miało miejsce 7 lipca 1996 r. w obecności Dziekana dekanatu przymorskiego Ks. Prałata Jana Majdera i Ks. Proboszcza Jerzego Kühnbauma. Wikariuszami w nowej Parafii zostali mianowani Ks. Rafał Starkowicz i Ks. Jarosław Hinc.

        Od razu przystąpiono do organizowania życia religijnego w nowo powstałej parafii. Msze św. sprawowano początkowo przy Betlejemce. Jednocześnie podjęto prace przy budowanym kościele, aby jak najszybciej zaadaptować część budowli do sprawowania kultu. W części wejścia głównego pod chórem została utworzona kaplica. Uroczyste poświęcenie kaplicy przez Ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego odbyło się w dniu 7 października 1996 r. Od tego momentu kaplica stała się miejscem nieustannej modlitwy mieszkańców całej Żabianki.

       5 i 6 czerwca 1999 r. na terenie naszej parafii gościliśmy Ojca św. Jana Pawła II, który dwukrotnie przejeżdżał ul. Subisława, wracając do Rezydencji Arcybiskupiej po zakończeniu Mszy św. na hipodromie w Sopocie oraz następnego dnia, kiedy Ojciec św. udawał się do Pelplina.

       Bardzo szybko przystąpiono do wznowienia budowy kościoła. Bryłę kościoła pokryto dachem miedzianym. 13 grudnia 1999 r. Ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski uroczyście wmurował kamień węgielny, przywieziony i poświęcony w Fatimie. Przygotowano prezbiterium, gdzie od 13 listopada 2000 r. odprawia się Msze św.
W Roku Jubileuszowym 7 listopada 2000 r. parafia nasza otrzymała specjalne błogosławieństwo podpisane osobiście przez Ojca św. Jana Pawła II.

       W roku 2000 przystąpiono do budowy nowego zaplecza parafialno-katechetycznego, które ukończono w połowie roku 2002. W nowym budynku Domu Parafialnego znajdują się: mieszkania księży, zakrystie, salki spotkań, biuro parafialne i sala parafialna. Uroczystego poświęcenia sali parafialnej dokonał 13 grudnia 2002 r. Ks. Biskup Zygmunt Pawłowicz.

        W drugiej połowie roku 2003 kościół został ocieplony od zewnątrz. Prowadzono również prace w bocznej kaplicy, która stała się kaplicą Matki Bożej Fatimskiej.  W lipcu 2004 r. w kaplicy została odprawiona pierwsza Msza św. Obecnie w kaplicy odprawiana jest codziennie Msza św. wieczorna o godz. 19:00.

        Wyróżnieniem dla naszego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej było przekazanie w listopadzie 2003 r. daru Ojca Św. Jana Pawła II - świecy, na której umieszczono łaciński tekst modlitwy "Ojcze nasz". 
listopadzie 2004 r. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski przekazał dla naszego Sanktuarium niezwykły dar od Ojca św. Jana Pawła II, którym jest piuska używana przez Papieża.

       1 sierpnia 2005 r. nastąpiła w naszej parafii zmiana duszpasterza. Dekretem Ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego Ks. Jarosław Hinc został przeniesiony do pracy w katedrze oliwskiej, a na jego miejsce został skierowany Ks. Radosław Belling. Kolejna zmiana nastąpiła 1 sierpnia 2006 r., kiedy to dekretem Ks. Arcybiskupa do pracy w naszej parafii został skierowany neoprezbiter Ks. Janusz Herman. Ks. Rafał Starkowicz został przeniesiony do parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwinach.

       W lutym 2006 r. przeżywaliśmy Misje Święte połączone z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego.

       W 2009 r. nastąpiła kolejna zmiana personalna w naszej parafii. Z dniem 1 lipca Ks. Radosław Belling został przeniesiony do parafii Św. Piotra i Pawła w Pucku, zaś do naszej parafii w charakterze wikariuszy przybyli Ks. Tomasz Kosewski oraz Ks. Tomasz Koszałka. Rok później Ks. Tomasz Kosewski został mianowany Ojcem Duchownym Gdańskiego Seminarium Duchownego, a tym samym został zwolniony z funkcji wikariusza w naszej parafii. Jego miejsce zajął Ks. Jarosław Kubiak.

       W październiku 2010 r. Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź poświęcił nowy ołtarz, ambonę i chrzcielnicę oraz zainstalował w mensie ołtarza relikwie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. W ten sposób nasza parafia stała się miejsce szczególnego kultu Ks. Jerzego.

       Z końcem czerwca 2011 r. pożegnaliśmy Ks. Janusza Hermana oraz Ks. Jarosława Kubiaka, na których miejsce został skierowany Ks. Krystian Kowalewski.

 Kolejne zmiany personalne w naszej parafii to: 

- listopad 2013 - przeniesienie ks. Tomasza Koszałki do parafii Chrystusa Króla i Błogosławionej Alicji Kotowskiej w Wejherowie; funkcję wikariusza obejmuje ks. Krzysztof Hapka;
- czerwiec 2014 - odwołanie ks. Artura Mirońskiego; funkcję wikariusza obejmuje ks. Czesław Sołtys;
- kwiecień 2015 - odwołanie ks. Czesława Sołtysa, który objął urząd proboszcza parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kiezmarku
- lipiec 2015 - funkcję wikariusza obejmuje neoprezbiter ks. Mateusz Tarczyński.

- grudzień 2015 - odwołanie ks. Krzysztofa Hapki, który objął urząd proboszcza parafii Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Juszkowie.

14 maja 2016 r. ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź dokonał aktu konsekracji naszego kościoła oraz koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej.

13 maja 2017 r. wokól figury Matki Bożej Fatimskiej zostały umieszczone tablice zawierające wota, które parafianie składają jako dowód wdzięczności za łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Bożej. 

W dniach 13 - 14 stycznia 2018 r. ks. bp Zbigniew Zieliński dokonał w naszej parafii wizytacji kanonicznej.

W naszej fotokronice znajdują się zdjęcia przedstawiające kolejne etapy prac przy wznoszeniu naszej świątyni.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
177 0.16189408302307