Liturgiczna Służba Ołtarza

 


 

 

 

 

 

W parafii służy do Mszy Św. parunastu chłopców. Najmłodsze dzieci rozpoczynają jako kandydaci i po okresie próbnym zostają aspirantami. Po uroczystym mianowaniu przez ks. Proboszcza stają się ministrantami. Ministranci uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych i modlitewnych. Ministranci mają wyznaczone służenie w tygodniu oraz w czasie niedzielnej Eucharystii. Ministranci oprócz spotkań formacyjnych i modlitewnych spotykają się co jakiś czas na spotkaniu rekreacyjnym - wspólne wyjście np. na kręgle, do kina, na basen itp. Ministranci zawsze w okresie Adwentu przygotowują sianko na stół wigilijny, które rozprowadzają wśród parafian.

Do głównych zadań ministrantów wobec celebransa (mają one charakter pomocniczy) należą: pomoc w ubraniu celebransa w szaty liturgiczne, nierzadko przygotowanie ksiąg i liturgii pod względem technicznym, przynoszenie świec, wina, chleba, naczyń liturgicznych do ołtarza, dodatkowe funkcje losowe (np. przyniesienie hostii, gdy brakuje jej w patenie). Do zadań ministrantów wobec ludu wiernych należy: bycie przykładem w postawach, gestach, słowach, dawanie znaku dzwonkiem celem przypomnienia zmiany postawy.

Wśród ministrantów wyróżniamy ministrantów słowa, czyli lektorów. Posługa lektora w Kościele wiąże się z odczytywaniem (łac. legere - czytać) podczas Mszy Świętej i nabożeństw czytań z Pisma Świętego (z wyjątkiem Ewangelii). Lektor może też odczytywać wezwania modlitwy powszechnej. Jeśli nie ma kantora, wykonuje (odśpiewuje bądź odczytuje) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może wnieść Ewangeliarz.

Zadania i obowiązki lektora nie kończą się jednak na samym tylko odczytaniu słów Pisma Świętego. Lektor przede wszystkim poznaje i rozważa słowo Boże, starając się wprowadzić je w życie. Żeby słowo Boże było dla wszystkich zrozumiałe, lektor ćwiczy wcześniej tekst czytań. Zadanie odczytywania świętych słów wymaga również dbałości o czystość duszy przez regularną spowiedź i pilnowanie czystości języka. Lektor jest świadkiem Chrystusa w codzienności poprzez postępowanie, postawę i sumienne wypełnianie obowiązków. Jest przykładem dla innych, przede wszystkim dla młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do nieustannego nawracania się i życia według Ewangelii.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chłopców chcących służyć przy ołtarzu!

Opiekunem służby liturgicznej jest ks. Sebastian Soliński.

 

 http://knc24.pl - Archidiecezjalna strona Liturgicznej Służby Ołtarza

 

Zasady ministranta:

 • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

 • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

 • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

 • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

 • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

 • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

 • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

 • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

 • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

 • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

Wskazania dla Liturgicznej Służby Ołtarza:

 1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.

 2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.

 3. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich "świadomie i owocnie".

 4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywaną treść, a nie samego siebie.

 5. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.

 6. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.

 7. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.

 8. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
168 0.065088033676147