Katecheza dla dorosłych

„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła,

na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy

Jan Paweł II

 Człowiek dorosły podlega stałym przemianom fizjologicznym, psychologicznym, podejmuje coraz to nowe życiowe role, z biegiem lat nabiera nowych doświadczeń. Na każdym etapie życia potrzebuje więc odpowiedzi na inne pytania. Zatem jak człowiek, chcąc rozwijać się intelektualnie, musi cały czas pogłębiać swoją wiedzę, tak też, chcąc wzrastać duchowo, musi nieustannie pogłębiać swoją wiedzę religijną. Stałe doskonalenie wewnętrzne jest konieczne, aby chrześcijanin, zgodnie z wymaganiami Słowa Bożego, mógł podjąć się zadań w życiu społecznym, rodzinnym, zawodowym. W trudnych momentach życiowych również człowiek dorosły potrzebuje pomocy, dlatego jego wiara musi być stale potęgowana. Potrzebuje on stałej zachęty, aby obudzić w sobie pragnienie do nawiązania wspólnoty z każdym człowiekiem, szczególnie w małżeństwie, rodzinie i Kościele.

Grupa dorosłych, którzy w naszej parafii gromadzą się na katechezie, jest wspólnotą otwartą, zróżnicowaną pod względem wieku, wykształcenia, przynależności zawodowej czy też stopnia religijnej formacji. Służy pogłębieniu świadomości chrześcijańskiej tych, którzy dostrzegają tego rodzaju potrzebę w swoim życiu osobistym oraz pragną się zaangażować w dzieło nowej ewangelizacji.

Spotkania katechezy dla dorosłych od jesieni 1997 roku prowadził ks. Czesław Hybel, wykładowca teologii dogmatycznej Gdańskiego Seminarium Duchownego. Po 15 latach, w związku z przejęciem obowiązków proboszcza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu, ks. Czesław zaprzestał głoszenia wykładów i prowadzenia dyskusji na spotkaniach w naszej parafii. Opiekunami grupy byli jeszcze m.in. ks. dr Maciej Kwiecień, ks. dr Czesław Sołtys oraz ks. Andrzej Lojtek.

Aktualnie spotkania w ramach katechezy dla dorosłych prowadzi ks. Mateusz Tarczyński. W spotkaniach uczestniczy ok. 20-30 osób, które pragną pogłębić swoją wiarę.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
168 0.080018997192383