Chór Parafialny - Stella Fatima

Chór parafialny spotyka się dwa razy w tygodniu we wtorek i w piątek o godz 17:30 w salce parafialnej. 

 Dyrygentem jest Pan Andrzej Macierzyński

Ad maiorem Dei gloriam

 Chór „Stella Fatima” powstał z inicjatywy Księdza Piotra Tworka, Proboszcza Parafii Matki Bożej Fatimskiej erygowanej w czerwcu 1996 roku.  Chór, będący w istocie grupą duszpasterską, służy Parafii i Parafianom swoim śpiewem w uroczystościach liturgicznych.

Nawiązuje w ten sposób do tradycji Kościoła zawartej w Księgach Pisma Świętego, aby przemawiać „do siebie wzajemnie w psalmach, i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach ”. „Kto śpiewa dwa razy się modli ”. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Art.1156 – 1158. Śpiew i muzyka).Śpiew kościelny zawiera bowiem  tak treść słów modlitewnych jak i piękno sztuki muzycznej.

Długotrwałe i systematyczne uczestnictwo w chórze wzmacnia predyspozycje i powiększa umiejętności muzyczne uczestników, aby ich nie zaniedbywali, ale pomnażali, jak w ewangelicznej przypowieści o talentach (Mt 25, 14-30).

Pierwsza pielgrzymka parafialna do Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie w Portugalii na 80-lecie Objawień Fatimskich  13 Maja 1997 roku połączyła z nim Gdańskie Sanktuarium Fatimskie, przyniosła wielkie wzmocnienie duchowe i znajomość śpiewanych tam Maryjnych pieśni fatimskich. Od tego czasu nasz chór śpiewa te pieśni fatimskie, już w języku polskim, korzystając z oryginalnych nut, tekstów i portugalskiej płytki CD „Canticos de Fatima”.

Przez bliski 20 lat działalności chór uczestniczył w uroczystościach parafialnych największych świąt kościelnych : Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, Bożego Ciała, mszach sprawowanych przez Arcypasterzy Diecezji Gdańskiej, Parafialnych Mszach Odpustowych 13 Maja i 13 Października oraz comiesięcznych Mszach Fatimskich dnia 13, mszach radiowych emitowanych z kościoła Św. Elżbiety dla tych co na morzu, w połączonych chórach podczas uroczystości diecezjalnych, organizowanych koncertach własnych w parafii i w innych okolicznościach. Mamy opanowany duży zasób pieśni na okresy roku liturgicznego, stałe części mszy z języku łacińskim i polskim, pieśni eucharystyczne, pieśni Maryjne i do Bożego Miłosierdzia, kolędy, sięgamy do dzieł muzyki kościelnej znanych kompozytorów dawnych i współczesnych.

Historycznym wydarzeniem była  pamiętna Msza Święta sprawowana w dniu 5 czerwca 1999 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II na hipodromie w Sopocie, graniczącym z nasza parafią. Nasz chór wystąpił w połączonym składzie orkiestr i chórów Diecezji Gdańskiej.

Lata 2000 – 2010 były okresem współpracy naszego chóru „Stella Fatima” Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej  i chóru „Św. Grzegorza” Parafii Zmartwychwstania Pańskiego, Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia  Bożego w Gdańsku-Wrzeszczu. Połączone składy obu chórów chóry uczestniczyły w tych sanktuariach w najważniejszych uroczystościach  wykonując pieśni kultu Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Fatimskiej.

Pierwszym akcentem tej współpracy były obchody  „Millenium 2000”, kiedy  to nasze chóry sanktuaryjne zainicjowały cykl kilku koncertów w kościołach gdańskich z uczestnictwem miejscowych chórów, wykonując szeroki program i kantatę „Millenium 2000” skomponowana przez naszego dyrygenta Janusz Łapota. 

Największym wydarzeniem w historii  naszego chóru  była wielka pielgrzymka do Rzymu do Ojca Świętego Jana Pawła II, do której przygotowywaliśmy się blisko rok pod kierunkiem duszpasterskim Księdza Stefana Dudy CR, Proboszcza i Rektora Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, długoletniego Moderatora Wyznawców Miłosierdzia Bożego oraz pod kierunkiem artystycznym dyrygenta chórów sanktuaryjnych Janusza Łapota. Pielgrzymkę, w dniach od 10-20 kwietnia 2002 roku, tworzył 250-osobowy zespół chóralno - instrumentalny oraz towarzysząca grupa pielgrzymkowa, w łącznej liczbie ponad 360 osób z 23 parafii Trójmiasta. W niedzielę 14 kwietnia 2002roku uczestniczyliśmy we Mszy Beatyfikacyjnej sprawowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Po zakończeniu liturgii  naszemu zespołowi pielgrzymkowemu dane było śpiewać ze stopni  Bazyliki Świętego  Piotra dla Ojca Świętego i  rzeszy pielgrzymów z całego świata, przez megafony na Placu Świętego Piotra  i na falach Watykańskiego Radia i Telewizji. W środę 17 kwietnia 2002r. uczestniczyliśmy w Audiencji Generalnej w wydzielonym i nagłośnionym sektorze, aby śpiewać Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i zgromadzonym pielgrzymom, którzy owacyjnie odbierali nasze pieśni. Wtedy to nasza delegacja  wręczyła Ojcu Świętemu dar 365 bursztynowych serc połączonych w warkocze w kryształowej wazie a nasz dyrygent Janusz Łapot wręczył  osobisty dar – kompozycję „Kantata do Miłosierdzia Bożego ” dedykowaną Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Z tej pielgrzymki każdy uczestnik otrzymał dokumentację filmową na płytce DVD.

Kolejka nasza pielgrzymka (30.04 – 4.05.2004r.) prowadziła szlakiem Ojca Świętego Jana Pawła II  a głównymi stacjami były Częstochowa - Kalwaria Zebrzydowska – Kraków Łagiewniki – Wadowice  - Zakopane Krzeptówki. W Światowym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach  oraz Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem Krzeptówkach uczestniczyliśmy we Mszach Świętych koncelebrowanych przez naszego Duszpasterza  Księdza Dudę CR oraz wykonaliśmy koncerty pieśni do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Fatimskiej, także pieśni patriotycznych z okazji Święta 3 Maja (2 i 3.05.2004r).

Następna pielgrzymka (9 – 15. 06. 2005r.)  przebiegała  trasą  historycznych ośrodków polskości na Kresach Wschodnich, w szczególności Lwów  - Krzemieniec – Zbaraż – Jazłowiec – Kamieniec Podolski.  W Katedrach Lwowskiej i Kamienieckiej uczestniczyliśmy przez śpiew we Mszach koncelebrowanych przez Proboszczów tych Katedr i naszego Duszpasterza Stefana Dudę CR oraz wykonaliśmy  koncerty polskich pieśni kościelnych i patriotycznych.  We Lwowie  (14.06.2005r.)  wizytowaliśmy Cmentarz  Łyczakowski  i Kwaterę Orląt Lwowskich, już całkowicie odnowioną i oczekującą na wyświęcenie i otwarcie (24.06.2005).  Odbyło się nabożeństwo  odprawione przez naszego Duszpasterza oraz Apel Pamięci Bohaterów Narodowych, na którym odśpiewaliśmy pieśni kościelne i patriotyczne.

Obecnie nasz chór nadal realizuje swoją misję śpiewu kościelnego w Parafii – Sanktuarium Fatimskim i chętnie uczestniczy we wspólnych przedsięwzięciach z innymi chórami uczestnicząc w przeglądach i festiwalach pieśni religijnych, występując podczas pielgrzymek i wyjazdów artystycznych.

Blisko dwudziestoletnia działalność chóru i jej owoce zawdzięczamy naszym Duszpasterzom, Dyrygentom i wielu Chórzystom dla którym żywimy wielką wdzięczność i uznanie za zaangażowanie i wytrwałą pracę.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do uczestnictwa  w próbach chóru we wtorki i piątki o godzinie 17.30 w salce parafialnej i do wspólnego śpiewania – na większa chwałę Bożą.  

Opiekunem Chóru parafialnego jest ks. Wojciech Kuliński.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
182 0.19575595855713